Go to Top

Nasjonalt Redningsfaglig råd

Justisdepartementet besluttet i 2008 å opprette et nasjonalt redningsfaglig råd. Et slikt råd ble foreslått av FORF gjennom arbeidet med What If rapporten.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) har som mål å være et organ for å utvikle og styrke samhandlingen mellom sentrale aktører innen landredning. Rådet vil også være en naturlig møteplass for deltagerne til å drøfte aktuelle problemstillinger og
utfordringer, samt gi innspill og andre redningsfaglige tilbakemeldinger til justisdepartementet.

FORF ble anmodet av justisdepartementet om å ivareta sekretariatet for rådet og Bente Asphaug ivaretar dette for NRR.