Go to Top

FORF seminar 2011


FORF seminar 2011 blir arrangert 19. -20. november på Rica Helsfyr Hotell i Oslo. Hovedtemaer vil bli terrorinnsats, søksteori og organisering av redningstjeneste.

Det jobbes fremdeles med å ferdigstille programmet, men foreløpig er følgende programposter klare:

Terrorangrepet 22/7
Da terroren kom til Norge var det mange frivillige redningsmannskaper som bistod i redningsarbeidet. De ulike organisasjonene presenterer sine roller, og hva man har lært.

Lost Person Behavior
Robert Koester er en av verdens fremste forskere på atferd hos savnede personer, og har i mange år forsket på dette og organisering av søksinnsats. Han har også skrevet boken "Lost Person Behavior”, som det vil være mulig å få kjøpt i et begrenset antall under seminaret. Foredragene vil være på engelsk.

Britisk frivillig redningstjeneste
Nick Owen er leder for Langdale/Ambleside Mountain Rescue Team, en britisk frivillig redningsgruppe. Owen er invitert for å snakke om hvordan de har jobbet med å utvikle seg i forhold til redningstjeneste. Foredraget vil være på engelsk.

SkagEx11
Høsten 2011 ble det gjennomført en større øvelse i Oslofjorden, der scenariet var en stor skipsulykke. Erfaringer fra øvelsen presenteres på seminaret.

Endelig program vil bli publisert på www.forf.no og sendt ut på e-post til påmeldte deltagere.

Konferansen begynner lørdag 19/11 klokken 10.00, og avsluttet med lunsj søndag 20/11. For medlemmer i FORF organisasjonene dekkes kost, losji og konferanseprogram av FORF. Eksterne deltagere må selv dekke kost og losji på kr 1615,-. Reisekostnader må dekkes av den enkelte eller den enkeltes organisasjon.

Det er et begrenset antall plasser.

Påmelding med navn, organisasjonstilhørighet og kontaktinformasjon (e-post+tlf) sendes til [email protected] .

Spørsmål kan rettes til sekretær i FORF, Erlend Aarsæther, på [email protected]