Go to Top

Permisjon ved redningsaksjoner

De frivillige organisasjonene i redningstjenesten opplever i dag stadig større utfordringer med å mobilisere tilstrekkelig antall mannskaper i normal arbeidstid.

Årsakene er sammensatte, men gjennomgående er utfordringen mange mannskaper har i forhold til å fri av arbeidsgiver for å delta i redningsoppdrag. Statens personalhåndbok gir adgang til å gi fri med lønn under deltagelse i redningsoppdrag. Imidlertid opplever vi at stadig færre er dekket av denne ordningen. Videre viser det seg at mannskaper ikke har muligheten til å stille fordi de ikke får dekket lønnstap. Dette kan resultere i at man havner i den paradoksale situasjon at man ikke klarer å stille tilstrekkelig mange mannskaper før aksjonen går over til et søk etter antatt omkommet - der det finnes rom for dekning av slike kostnader.

Situasjonen er kompleks og det er mange faktorer som spiller inn. Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum ønsker å drøfte følgende tiltak som kan tenkes å innvirke positivt på situasjonen:

  • Se på mulighetene for nytt regelverk for permisjon ved redningsaksjoner
  • Øke forståelse og status for de frivillige i redningstjenesten
  • Egen lov om redningstjenesten