Go to Top

De frivillige inn i Nødnett!


Røde Kors brukte Nødnettet under VM i Oslo 2011

I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslår regjeringen at staten skal ta på seg kostnadene for installering og drift av Nødnett for frivillige nød- og beredskapsorganisasjoner.

asdasdasdasd