Go to Top

Rapporter

Rapport, de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn!


På bakgrunn av St. Meld. 10 (2016 – 2017) Risiko i et trygt samfunn og regjeringens ønske om å styrke de frivillige ressursene i redningstjenesten, fikk Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR), sommeren

2018, i oppdrag fra Justis – og beredskapsdepartementet om å utredet de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn.

 

På anmodning fra NRR, har Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige forum (FORF) ledet dette arbeidet. Det har vært en bredt

sammensatt arbeidesgruppe, bestående bl.a medlemmer fra NRR og FORF.

 

Redningstjenesten er i en brytningstid og rapporten synliggjør hvilke utfordringer de frivillige og tjenesten står ovenfor, og gir departementet konkrete råd om hvilke tiltak som må til for ta vare på

og utvikle den frivillige redningstjensten spesielt.

 

  Tittel Lagt inn
De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn 25.02.2019 21:43:42