Go to Top

Presentasjoner lagt ut


En rekke av presentasjonene fra årets FORF seminar er nå lagt ut på hjemmesidene. Du finner blant annet foredraget fra 330 skvadronen, skredulykken i Tromsø, Nasjonal standard for førsteinnsats i skredulykker og om ressurs styrings gruppe fra Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt. Presentasjonene finner du under Om FORF/Last ned/FORF seminar.