Go to Top

Gjennomført styremøte


Torsdag 4. februar gjennomførte FORF årets første styremøte.

Styremøte behandlet blant annet følgende saker:

  • Handlingsplan 2010
  • Årsberetning
  • Forberedelse årsmøte
  • SEAO avtale
  • Rapport fra spørreundersøkelse
  • Tilgang til digitale kart
  • Påskeøvelse
  • Frivillig ambulansetjeneste
Styret i FORF møtte også rednings- og beredskapsavdelingen i justisdepartementet samme dag.