Go to Top

Møtte justisdepartementet


Torsdag 4. februar var styret i FORF i møte med justisdepartementet.

Møte var det første av fire årlige møter som styret i FORF har med rednings- og beredskapsavdelingen i justisdepartementet.

På møtet tok FORF opp blant annet følgende saker:

 • Permisjon ved redningsaksjoner
  FORF ba om en oppmykning i punkt fire i rundskriv om refusjon ved redningsaksjoner.
 • Revisjon av rundskriv om refusjon
  FORF har gitt innspill til revisjonen som skal finne sted i 2010. Ba også om at refusjonsskjema GP1440 gjøres letter tilgjengelig enn i dag.
 • Brev til arbeidsgiver om permisjon
  FORF ba om at justisdepartementet utarbeider ny utgave av brev til arbeidsgiver om permisjon ved redningsaksjoner.
 • Snøscooteropplæring
  FORF gjorde departementet oppmerksom på at det per dags dato synes å være utfordringer i forhold til førerkortopplæring for snøscooter for de frivillige redningsorganisasjonene.
 • Frivillig ambulansetjeneste
  FORF varslet om at de frivillige ambulansene kan stå uten avtale fra 01.04.10. Informerte om at dette kan få store konsekvenser for blant annet henteoppdrag utenfor vei.
 • LRS representanter
  Spørsmål om dekning av utgifter for frivilliges representant til LRS. FORF bedt om å estimere beløp og legge dette inn i søknad om midler for 2010 slik at FORF kan dekke dette. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert. Spørsmål kan rettes til sekretariatet

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.