Go to Top

Avholdt årsmøte


FORF avholdt sitt årsmøte fredag 19. mars.

Valg
Styreleder Odd Kulø og styremedlem Jon Halvorsen var på valg. De ble begge enstemming gjenvalgt. Styret i FORF består etter årsmøte 2010 av følgende personer:

Odd Kulø, leder
Lars-Otto Laukvik, nestleder
Jon Halvorsen, medlem
Bente Asphaug, medlem

Handlingsplan
Årsmøte behandlet også FORF sin handlingsplan for 2010. Planen ble enstemmig vedtatt, og årsmøte ber styret særlig fokusere på hvordan sikre muligheten for permisjon ved redningsoppdrag.

Referat fra årsmøte finner du her .

Handlingsplan for 2010 finner du her .