Go to Top

Norske Redningshunder


Beredskap
Norske Redningshunder (NRH) er en landsomfattende, humanitær organisasjon hvis formål er å utdanne hunder
og hundeførere til bruk i redningstjenesten, å holde oppdragsgivere og andre aktuelle instanser løpende orientert
om organisasjonens alarmplaner og beredskapstiltak samt å spre opplysning om hundens muligheter til å finne
mennesker som er savnet. NRHs hundeekvipasjer er i beredskap hele døgnet, hele året. Organisasjonen stiller spesialtrente ekvipasjer til disposisjon for søk etter savnede og redning hele året; på bar mark, på vinterføre, i skred og
i ruiner og nedraste bygninger. Norske Redningshunder deltar årlig på over 500 SAR aksjoner, fordelt over hele landet.           
 
Utdanning
Det stilles høye krav til våre mannskaper innen de ulike disiplinene. Hundeførerne er utdannet i førstehjelp, i
taktisk opplegg av søket og å kunne utnytte hundens evner i forhold til innlærte søksformer. Utdanningen av en
hundeekvipasje krever flere år med innsats og store deler av utdanningen må hundefører selv bekoste. Norske
Redningshunder yter noe støtte til kurset der ekvipasjen oppnår sin godkjenning og til godkjente ekvipasjer som
deltar på treningslag på hovedkurs hvor ekvipasjene får anledning til kompetanseheving og utvikling. Ekvipasjene
må opp til regodkjenning hvert annet år.
 
De største utfordringene
Norske Redningshunder ønsker å kunne gi ekvipasjene enda større utvikling og kompetanseheving enn i dag,
samt å kunne bekoste større deler av utdannelsen for ekvipasjene. Dette er kostnadskrevende tiltak som vi må vi 
finne inndekning for.Les mer på Nrh.no


 

  Tittel Lagt inn
FORF ressursark Norske Redningshunder 2017 20.10.2017 13:06:16