Go to Top

Norsk Grotteforbund

Beredskap
Norsk Grotteforbund har beredskap for krevende redning i grotter. Redning kan utføres i trange, våte, bratte og vertikale grotter. Organisasjonen har god grottekjennskap og spesielt grotteredningsutstyr. Utstyret har en verdi på over en kvart million kroner.

Ressurser i redningstjenesten
På alarmlisten er det 27 mannskaper. I alt er det over 200 medlemmer i organisasjonen. Det er en egen dedikert ressurs av leger og annet helsepersonell i beredskapen. Grotteredningstjenesten har gode internasjonale kontakter.

Utdanning
Medlemmene har betydelig erfaring. responsteamet øver en langhelg eller mer årlig.

De største utfrodringene
Ressursene er for lite kjent og det er et lite miljø i Norge å spille på.

Les mer på www.speleo.no