Go to Top

Instruks

Styret i FORF vedtok 27.03 2009 en instruks for de frivilliges representant til LRS. Instruksen er sendt ut til alle representanter, og til alle politidistrikter.

Instruksen beskriver funksjonskrav til de frivilliges representant i den kollektive redningstjenesten ved landets Lokale redningssentraler (LRS) samt hos sysselmannen på Svalbard.

Instruksen har som formål å tydeliggjøre ansvar og oppgaver for frivilliges representant i LRS. Formålet er å bidra til optimal utnyttelse av frivillige ressurser med det siktemål å bidra til en effektiv redningstjeneste.

 

  Tittel Lagt inn
Instruks for frivilliges representant til LRS 09.09.2014 10:29:25 
Vedrørende instruks for frivilliges representant til LRS