sok-med-hund-fra-snoscooter

Et frivillig oppdrag

Redningsmannskaper fra frivillige organisasjoner er parat 24 timer i døgnet for å redde liv.

De frivillige organisasjonene er bærebjelken i redningstjenesten, og den eneste store nasjonale ressursen som har evne og kapasitet til å fungere under nær sagt alle værforhold, på land, i lufta og på sjø. Denne filmen viser hvordan frivillige redningsmannskaper kan samarbeide for å finne savnede i fjellet i Norge.