Medlemsorganisasjonene i FORF

FORF er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten.

For å bli tatt opp som medlem i FORF kreves det at organisasjonen er aktivt engasjert i den norske redningstjenesten. Organisasjonene skal videre dekke en betydelig del av landet, og de skal ha en demokratisk struktur. Den innsatsen som utøves for redningstjenesten skal være på frivillig basis, og uten økonomisk gevinst. Les mer om vilkårene for medlemskap i FORF i vedtektene.

Per 2023 er det åtte organisasjoner som er medlem av FORF:

  • Røde Kors Hjelpekorps
  • Norsk Folkehjelp Sanitet
  • Redningsselskapet
  • Norske Redningshunder
  • Norsk Radio Relæ Liga
  • Speidernes Beredskapsgrupper
  • Norsk Grotteforbund
  • NLFs Flytjeneste