FORF sin representasjon i lokale redningssentraler (LRS)

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, ansvar og oppgaver er beskrevet i organisasjonsplan for redningstjenesten, fastsatt i kgl.res. 6. desember 2019.

Hver lokale redningssentral (LRS) består av en redningsledelse satt sammen av de viktigste samvirkepartnerne innen landredning, med politimesteren som leder.

De sentrale samvirkepartnerne i redningsledelsen består av representanter for:

  • Avinor
  • Brann- og redningstjenesten
  • Forsvaret
  • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)
  • Fylkesmannens beredskapsorganisasjon
  • Helsedirektoratet
  • Kystverket (der det er relevant)
  • Sivilforsvaret

FORF har utarbeidet egen instruks for FORFs reprentant i LRS.