Nasjonalt redningsfaglig råd (NRR)

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) har som mål å være et organ for å utvikle og styrke samhandlingen mellom sentrale aktører innen landredning. Rådet vil også være en naturlig møteplass for deltagerne til å drøfte aktuelle problemstillinger og utfordringer, samt gi innspill og andre redningsfaglige tilbakemeldinger til justisdepartementet.

FORF var en av initiativtakerne til nasjonalt redningsfaglig råd og er der representert med tre medlemmer. I tillegg ble FORF anmodet av justisdepartementet om å ivareta sekretariatet for rådet. Bente Asphaug, daglig leder i FORF, ivaretar denne rollen.