Land, sjø og luft

Organisasjonene har til sammen ressurser som spenner seg fra åpent hav, til land, fjell og luft.

FORF

er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten.

De frivillige organisasjonene i redningstjenesten

er den eneste store nasjonale ressursen som har evne og kapasitet til å fungere under nær sagt alle værforhold.

Tilpasset fagkunnskaper

Alle ressurser har tilpasset redningsfaglig opplæring og gode etablerte systemer for kvalitet og beredskapsplanlegging.

Lokalkunnskap

Tjenesten er forankret i lokalsamfunnene,
dette medfører at ressursene er svært
godt kjent i de områdene der
redningsoppdragene finner sted.

FORF-seminaret 2024

Vi ønsker velkommen til årets FORF-seminar lørdag 19. til søndag 20. oktober på Gardemoen!

Les mer og meld deg på

Formålet til FORF er å være et interesseforum for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjeneste. 

FORF jobber for formålet ved å:  

  • Samle og fremme medlemsorganisasjonenes synspunkter og behov overfor myndigheter og interesseparter  

  • Fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse og arbeide for faglig utvikling i redningstjenesten 

  • Arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og redningsfaglige myndigheter. 

  • Synliggjøre de frivillige organisasjonenes rolle, kompetanse og bidrag i den norske redningstjeneste nasjonalt og lokalt 

  • Arbeide for å utvikle rammevilkårene til medlemsorganisasjonene 

Til toppen