CroppedImage

Øvelse, øvelse, øvelse!

Lørdag morgen 11. mars ble det gjennomført en øvelse. Scenariet var at gikk det et større snøskred ved Vatnahalsen i Aurland kommune. Nødetatene ble varslet klokken 07.00 og det blir «trykket på den store knappen» - storutkalling. Det var ikke flyvær, så i dette scenarioet måtte en tenke alle andre muligheter.

Vinterstid er det ikke veiforbindelse til Vatnahalsen og den eneste måten å komme seg dit er med tog, enten fra Flåm eller ned fra Myrdal stasjon. Beredskapstoget ble satt opp og bemannet fra Voss, noen kjørt bil fra Sogn til Flåm, andre ble fraktet med båt inn Aurlandsfjorden og videre med tog opp Flåmsbanen. 

Vatnahalsen og området rundt er blitt en populær tur område både sommer og vinter.

Hensikten var å få øvd på varsling og uttrykning på et sted som ligger på et av de mest ugunstige og avsidesliggende stedene i politidistriktet. Her må en rykke ut fra flere sider, en krysser kommunegrenser og er avhengig av samarbeid fra alle etater og organisasjoner for å kunne løse oppdraget. Under øvelsen ble varslingsrutiner og innsatsplaner testet, de fikk øvd roller i samvirke og ledelsesfunksjoner, samt bruk av Nødnett som felles samhandlingsverktøy. 

Det deltok frivillige redningsmannskaper fra RS Leikanger Sjøredningskorpset, Dronegruppe fra Røde Kors HordalandNorske Redningshunder fra Sogn og Voss, Norsk Folkehjelp Sanitet Aurland, Røde Kors Hjelpekorps Voss/Vossetrand /Aurland, Røde Kors Hjelpekorps Skredgruppe Hordaland/Sogn og Fjordane, Brann, Politi med Innsatsledere og operasjonsledere samt HRS, Helse med ambulanse og kommunelege Sivilforsvaret, Bane Nor, Jernbaneverket og VY. Geir Vadheim fra Gjensidigestiftelsen og Bente Asphaug fra FORF deltok som observatører. 

Det har vært en liten arbeidsgruppe som har hatt regi og planlagt øvelsen og hatt møter med Bane Nor, Spordrift og Vy. Denne gruppen har bestått av Jens Petter Gravning (politi) og Gisle Antun (politi) Rune Slettemark (Røde Kors) og Georg Schaefer (FORF). 

Takk til alle frivillige redningsmannskaper og øvrige ressurser for planlegging og gjennomføring. En takk også til Gjensidigestiftelsen som gjør det mulig for frivillige - og våre viktigste samarbeidspartnere, til å planlegge og gjennomføre slike øvelser!