nettbrett-og-felles-aksjionsstotteverktoy

Nasjonalt bruksforbud av SARTopo for politiet

Nasjonalt bruksforbud av SARTopo for politiet!

Viser til melding som har gått ut via sosiale medier hvor Politidirektøren har lagt ned et nasjonalt bruksforbud for SARTopo. Meldingen er kun lagt ut på politiet sine interne nettsider - dette er ikke et pålegg som er adressert til FORF og medlemsorganisasjonene.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd hadde møte 8 juni, hvor det ble orientert om saken, og det ble i dette møte presisert at et eventuelt bruksforbud vil kun gjelder for politiet.

 For å presisere, frivillige bruker SARTopo som normalt.

HRS har uttalt seg i forhold til denne saken. De konkludere med at det inntil videre, og dette deres beste kunnskap at SARTopo fortsatt kan brukes av de frivillige organisasjonene som et kartverktøy for planlegging av søk, forutsatt at det ikke legges sensitiv informasjoninn i SARTopo.

Gå inn på vedlagt link for å lese hele saken;

https://hovedredningssentralen.no/bruk-av-sartopo-i-redningstjenesten/

Det er også berammet et møte neste uke med POD, HRS og FORF. 

FORF, tett dialog med HRS, jobber videre med å få klarhet i saken, og vi vil informere dere gjennom FORF og medlemsorganisasjonene sine offisielle kanaler.