ft-logo

Norsk Luftsportsforbunds flytjeneste (NLF)

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF). Flytjenesten, som ble opprettet 1. mars 1995, deltar i den frivillige redningstjenesten.

Formål:

 • Tilby det offentlige samfunnsnyttige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper.
 • Organisere flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige.
 • Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly.
 • Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet.

Typer oppdrag: 

 • Flyging for redningstjenesten etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet. 
 • Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/110-sentraler.
 • Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly. 

Flytjenestens kapasiteter 

 • 25 flykorps/klubber med ca. 200 frivillige piloter spredt fra Kjevik i sør til Tromsø i nord
 • Disponerer normalt 4-seters en-motors fly 
 • Kan frakte 2-3 personer, eller ca. 200kg utstyr
 • Normal responstid er 1-2 timer fra første kontakt
 • Rekkevidden er stor slik at ca. halve landet kan nås fra hver base på 3-4 timer

Bistand til aksjoner

Flytjenesten har mest aktivitet knyttet til skogbrannvakt. Flere hundre flytimer ble brukt på dette oppdraget i 2021 og 2022.  Flytjenesten bruker også mye tid på samtrening med andre FORF-organisasjoner, og i 2022 er det fløyet i området 50-100 timer på felles søke- og redningsøvelser.