ngrt-logo-vektor

Norsk Grotteforbund (NGF)

Norsk Grotteforbund er et nasjonalt samarbeidsorgan for enkeltpersoner og lokalorganisasjoner som driver med grotting: Utforsking av, og ferdsel i grotter.

I Norge finnes det over 600 marmorgrotter med lengde over 100 meter (den lengste over 20 km), hvorav nesten alle er lokalisert i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. I enkelte grotter kan du vandre rundt med hendene i lomma, - andre krever solid erfaring med tauteknikk. Det hender det er lite plass, til dels helt minimalt.

NGF har ca 200 medlemmer, spredt over hele Norge, og i alle aldersgrupper.

NGF fokuserer på grottesikkerhet.

Vi arbeider for å hindre at ulykker inne i fjellet oppstår (forebyggende arbeid) samt at vi har ansvaret for Norsk Grotteredningstjeneste (dersom en ulykke skjer).

Dette innebærer:

  • At en av styrets medlemmer utnevnes til “redningsansvarlig”.
  • Redningsansvarlig registrerer og ajourfører grottere som kan bistå i en aktuell redningsaksjon. Alle medlemmer av NGF plikter å sende inn et redningsskjema med opplysninger om adresse, telefon nr, hvilke grotter de er kjent i, hvilket utstyr de har oghva slag erfaring de har (som varierer fra “ikke-aktiv grotter” til “grotter som kan lede enredningsaksjon”).
  • Å arrangere redningsøvelser i en grotte (som oftest en gang i året), i samarbeid med politi- og lensmannsetaten, Røde Kors, Hovedredningssentralen i Bodø og evt. også 330-skvadronen.
  • Å spre informasjon om hva som anses som sikker ferdsel.
  • Vedlikehold og utskiftning av grotteredningsutstyr ved forbundets depot hos 330-skvadronen i Bodø.
  • Bistand i tilfelle andre land trenger vår hjelp (og omvendt).
  • Nødvendig kontakt opp mot Justisdepartementet (som bl a fordeler midler til kurs,øvelser etc).