grotteredning-ii

Norsk grotteredningstjeneste

Redningsarbeidet i norske grotter drives på ideell basis, av frivillige grottere i Norsk Grotteforbund.

I Norge finnes det over 600 marmorgrotter med lengde over 100 meter (den lengste over 20 km), hvorav nesten alle er lokalisert i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. I enkelte grotter kan du vandre rundt med hendene i lomma, mens andre krever solid erfaring med tau-teknikk. Det hender det er lite plass, til dels helt minimalt.

Norsk Grotteforbund (NGF) er et nasjonalt samarbeidsorgan for enkeltpersoner og lokale organisasjoner som driver med grotting: utforskning av, og ferdsel i grotter. Grotteforbundet har ca 200 medlemmer (grottere), spredt over hele Norge, i alle aldersgrupper. 

NGF fokuserer på grottesikkerhet. Det gjør de ved å arbeide forebyggende for å hindre at ulykker oppstår inne i fjellet. I tillegg har de ansvaret for Norsk Grotteredningstjeneste. Det er styret i NGF som er ansvarlig for at grotterednings­tjenesten til enhver tid er funksjonell, og at det gjennomføres minst en redningsøvelse pr år.  Styret fører også oversikt over redningsutstyr som kan benyttes til grotteredning. Redningsarbeidet i NGF drives på ideell basis, og innkjøp av nødvendig utstyr søkes finansiert ved ekstern støtte. Som en del av prosjekt «Bedre Lokal Beredskap», som er finansiert av Gjensidigestiftelsen, er det i i løpet av 2021 og 2022 kjøpt inn en stor mengde tauverk og annet klatre- og redningsutstyr som er plassert på strategiske steder i utvalgte grotter. Prosjektet er pågående, og innen utgangen av 2023 vil mye nytt og moderne klatre- og redningsutstyr være tilgjengelig for Norsk Grotteredningstjeneste.

NGFs oppgave under en reell aksjon er i hovedsak å få en skadet person ut av et grottesystem. Dette innebærer også organisering og ledelse av aksjonen. 

Til slike operasjoner kreves det mange grottere (flere bårelag, riggelag, telefonlag, førstehjelpslag og ledelse inne i - og utenfor grotten). Etterpå overtar som oftest andre redningsenheter. 

NGF kjenner ikke til andre organisasjoner som driver med grotte­redning i Norge. På forespørsel kan NGF også bidra med folk til grotteredning i andre land. NGF har også kontakt med erfarne utenlandske grottere som kjenner norske forhold godt. For å få faglig påfyll og ny erfaring deltar NGF’s erfarne mannskaper på grotteredningsøvelser og symposier i utlandet. Alle øvelser filmes, og gjennom fagsamlinger og øvelser spres kunnskapen i grottemiljøet om hvordan en redningsaksjon kan gjennomføres. 

Mer informasjon om NGF finner du her: https://www.speleo.no/

Denne grotterednings-kavalkaden, med tittelen «I redningens tjeneste», fra 2022 illustrerer veldig godt kompleksiteten og viktigheten av godt samvirke i alle ledd i en grotterednings aksjon: