sambandstjenestens-logo-lavopplost

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

Siden 1928 har vi vært radioamatørenes organisasjon i Norge.

Flom, skred og ekstremvær er hendelser som ofte medfører store ødeleggelser og som kan sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med vårt eget utstyr kan vi opprette samband og kommunikasjon mellom det rammede området, myndigheter og hjelpeorganisasjoner.

Mange av våre grupper deltar i NRRL Sambandstjenesten, som er norske radioamatørers organisering av nødssamband i kriser og redning, med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Fordelen med amatørradio er at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, samtidig organiserer vi beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og komuner.

NRRL kan blant annet gi støtte på disse områdene:

Krisesamband

Krisesamband leveres ved ekom-utfall, ved ekstremvær og andre katastrofer, samt i områder uten etablert telekommunikasjon og lignende. Sambandstjenestens krisesamband omfatter radiosamband globalt, regionalt og lokalt, samt e-post over radio ved bruk av radioamatørenes og globale Winlink-infrastruktur.

Redningssamband

Redningssamband leveres som kommunikasjonsstøtte til myndigheter og andre organisasjoner ved redningsoppdrag. Sambandstjenestens redningssamband omfatter radiosamband lokalt og i felt, sporingstjeneste ved bruk av radioamatørenes karttjeneste samt teknisk sporing, peiling og signalanalyse.

Karttjeneste og sporing

Vi bistår med tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner og etater. Vi bruker eget utstyr som er uavhengig av fast infrastruktur og dermed virker uten forbindelse med internett. Hver ressurs utstyres med en radio- eller mobilbasert tracker, og sporloggen presenteres i ulike kartsystemer. NRRL har utviklet et eget kartsystem (Polaric Server) som kan vise hvor for eksempel søkelag, hundeførere, fly og biler befinner seg under søk- og redningsaksjoner. Systemet kan raskt settes opp og kan ved behov benyttes uten internett forbindelse.