logo_norskeredningshunder

Norske Redningshunder (NRH)

Norske redningshunder jobber for å finne savnede ved hjelp av hund.

Organisasjonen har rundt 2300 medlemmer. Av disse er ca 400 godkjente hundeførere. En hundeekvipasje kan være godkjent innenfor en eller flere av disse disiplinene:

  • Ettersøkning
  • Lavine
  • Katastrofesøk

I 2021 deltok Norske Redningshunder på over 500 redningsaksjoner. 

Slik jobber vi

Hovedredningssentralene og politiet tilkaller hundeførere og operativ leder når de trenger hundefaglig bistand. Det vanligste er at en person blir meldt savnet av pårørende, deretter vurderer politi og hovedredningssentralene behovet for mannskap. Norske Redningshunder jobber ofte side om side med mannskap fra for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Medlemmer som har utdannet og godkjent seg selv og sin hund i Norske Redningshunder, står automatisk på utkallingslista til slike aksjoner. Det forventes at man stiller opp så lenge man har mulighet.

Utdanning av hund og fører

Det tar i gjennomsnitt tre år å utdanne en redningshund. Utdanningen er omfattende og nødvendigfor å sikre at ekvipasjer (hund og fører) er beredt for å delta på leteaksjoner. Selve treningen kan startes når som helst, men du som hundefører må være 18 år før du kan godkjennes og stå på beredskapslisten. Hunden skal ha fylt to år før godkjenning.