rode_kors_hjelpekorps_hovedlogo

Røde Kors Hjelpekorps (RKH)

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

  • Vi avdekker og hindrer nød
  • Vi gir rask respons og lindrer når krisen oppstår
  • Vi bidrar til å styrke lokalsamfunnet

Røde Korps Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten.

Hjelpekorpsets beredskape strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Frivillige kvinner og menn i Hjelpekorpset fra hele landet jobber for at du og jeg kan ferdes trygt i naturen, i byene og på arrangementer. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur. Trenden på antall søke- og redningsaksjoner har i flere år vært økende.

Standard prosedyre ved søk og redning

Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr. Over 6000 frivillige i hjelpekorpset har gjennomgått trening og kurs i søk og redning, og er i daglig beredskap. Våre medlemmer blir gjerne kalt ut av politiet eller Hovedredningssentralen (HRS) når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Ved behov for bistand av helsemessige årsaker, som henteoppdrag med snøscooter, er det AMK-sentralene som rekvirerer assistanse.

Spesialgrupper

Våre aktiviteter er basert på lokale forhold og behov. En del hjelpekorps har spesialgrupper som innen for eksempel vann-, skred- og fjellredning.

Røde Kors Hjelpekorps bistår også med førstehjelpsvakt ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender og skiutfartssteder.

Mannskapet har nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transport, og kan straks ta seg av folk som er skadet.

Hjelpekorpset samarbeider tett med alle aktørene i redningstjenesten, både de offentlige og andre frivillige redningsorganisasjoner.

Dette gjorde vi i 2021

Redningsaksjoner: 1773

Ambulanseoppdrag: 4291