logo_speiderne

Speidernes beredskapsgruppe (SBG)

Speidernes beredskapsgrupper er et nettverk av speidere over 16 år (rovere og ledere) i Norges speiderforbund (NSF) med en felles interesse for beredskapsarbeid.

Speidernes beredskapsgrupper skal:

 • være en beredskapsaktør i sitt politidistrikt Lokal redningssentral (LRS) og medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).
 • arbeide for å øke mannskapenes kompetanse innen beredskap, søk og redning gjennom et aktivt friluftsliv.
 • legge til rette så mannskap kan bidra til økt beredskapskompetanse i Norges speiderforbund.
 • være en høringsinstans for Norges speiderforbund i fagspørsmål rundt redning, beredskap og førstehjelpstrening.

Krav til mannskap som deltar i aksjoner (minst 18 år):

 • Gjennomført speiderledertreningens trinn 1 i NSF.
 • Gjennomført kurs med innhold førsteinnsatsfasen (“sykkelhjulmodellen”), barmarksøk og organisering av norsk redningstjeneste.
 • Gjennomført en praktisk søksøvelse.
 • Trene på livreddende førstehjelp minst én gang i året.

I dag har Speiderne aktive beredskapsgrupper i følgende politidistrikt:

 • SBG Agder
 • SBG Sør-Vest
 • SBG Trøndelag
 • SBG Vest
 • SBG Sør-Øst

I 2021 deltok SBG i 88 søke- og redningsaksjoner.