CroppedImage

Velkommen til FORF seminar 2023!

Velkommen til FORF seminar på Thon Hotell Oslo Airport helgen 14 og 15 oktober!

Alle de som er påmeldt per 20 september, har fått plass på seminaret. Seminaret starter kl. 10:00 på lørdag og vi avslutter med lunsj kl. 13:00 på søndag. 

Vi ser frem til en innholdsrik og fin helg sammen med dere. 

 

PROGRAM FORF seminar 2023

Lørdag 14 oktober:

10:00 Velkommen, praktisk info og åpning av FORF seminar

10:30 Totalberedskapskommisjonen «Utfordringer og den frivillige redningstjenesten

           v/Direktør HRS, Jon Halvorsen

11:00 Frivillighet i samvirke.

          Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid

          v/ Sosiolog og dr. Philos, Tora Aasland

11:30 Kaffepause, mingle, besøke utstillere

12:00 Fremtidens frivillige beredskap

          v/ Enhetsleder behov og analyse, Kathrine Holden

12:30 Paneldebatt; Hva forventes av den frivillige redningstjenesten, og hvordan kan de best bidra?                          

          v/ Debattleder, kommunikasjonssjef GS, Lars-Erik Mørk og deltagere, Jon Halvorsen,Tora Aasland, Kathrine Holden

13:00 Lunsj, mingle og besøke utstillere

14:00 Fra alarmen går til KO er satt

          v/ Operasjonsleder Oslo PD, Gjermund Stokkli, Innsatsleder Oslo PD, Arve Røtterud og Fag - og opplæringsansvarlig innsatsledere Øst PD, Per Olav Tjore

14:30 Samarbeid som redder liv

          Flat struktur, effektiv kommunikasjon og et tillitsbasert samarbeid mellom politiet og organisasjonene gjorde at en eldre mann ble reddet i siste liten i Nordmarka. Hør mer om hvordan vi spiller hverandre og de i KO bedre, fremfor å ri våre høye hester. 

          v/ Innsatsleder Oslo PD, Steinar Bjerke, LRS representant Eirik Stenshaug (NRH) og frivillige redningsmannskap, Erlig Nygård (RKH), Harald Wisløff (NFS), Steinar Tangen (NRRL) og Jon Eeg (NRH)

15:15 Kaffepause, mingle, besøke utstillere

15:45 Snøskredet på Reinøya mars 2023

Utfordringer og erfaringer med samvirke i skredhendelser og gjennomgang av hendelsen på Reinøya

v/ Eirik Espejord RS, Susanne Bengtsson NRH, Per Inge Belt RKH 

16:40 Når alarmen går på høgfjellet, tilkomstveg. Beredskapstoget

            v/ Frivillig redningsmannskap RKH/ innsatsleiar Helse, Helse Bergen, Bodil Reime Sørlie

16:55 Maritimt mobilt innsatskonsept

            v/  Frivillig redningsmannskap, Morten Østby RS

17:05 Status på FORF kommandobil

            v/ Frivillig redningsmannskap, Ronny Frantzen NFS

Etter statusrapportene fra GS prosjektene, vil det bli demo og mulighet for deltagerne til å ta en titt på de ulike konseptene, da de er utstilt på utsiden av konferanserommet. 

Ca 17:15 Vi avslutter det formelle programmet for dagen

18:30 Felles middag med underholdning 

 

Søndag 15 oktober:

08:00 Frokost, mingle og besøke utstillere

09:00 Grensesnittet mellom SAR hendelse og kriminalsak

           v/ Fag – og opplæringssansvarlig innsatsledere ØST PD, Per Olav Tjore, Øst PD

09:50 Erfaringer med analyse av teledata i søk og redningsaksjoner

           v/ Frivillige redningsmannskap, Steinar Tangen, NRRL

10:35 Kaffepause, mingle, besøke utstillere

11:05 Demo Felles Aksjonsstøtteverktøy

          v/ frivillige redningsmannskaper, Christian Mortensen (RKH) og Stig Mebust (NRH)

12:35 Kåring av årets bilde, fotokonkurranse 2023 og loddtrekning av premier

          v/ arbeidsgruppen FORF seminar

 12:50 Oppsummering og veien videre. 

           v/ Styreleder, Camilla Fensbekk

 13:00 Lunsj, deretter hjemreise

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan blir endringer i programmet.

Det vil også bli tatt bilder under seminaret som kan bli delt på FORFs sosiale medier og hjemmeside. Hvis du som deltager eller foredragsholder ønsker å reservere deg fra å bli tatt bilde av og at det brukes i denne sammenheng, ber vi deg ta kontakt med programkomiteen i forkant eller under seminaret. 

 

Vel møtt!