forf-ovelse-agder---samband-og-pc-i-ko

Viktig informasjon om SARTopo

Informasjon og oppdatert info om SARTopo som et system med aksjonsstøttefunksjonalitet!

SARTopo er et system med aksjonsstøttefunksjonalitet som brukes av noen organisasjoner. SARTopo opereres per i dag uten de nødvendige databehandlingsavtaler og uten at organisatoriske og tekniske tiltak er etablert mellom redningsorganisasjonene og systemleverandøren CalTopo, som er lokalisert i USA.

Politidirektoratet har varslet Datatilsynet om mulige personvernbrudd

I april 2022 leverte Politidirektoratet (POD) et varsel om bruken av SARTopo til Datatilsynet. I varselet blir frivillige redningsorganisasjoner omtalt, men ikke ved navn. POD oppgav at SARTopo ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning.

FORF ble informert om varslet i juni. Det ble raskt nedsatt en arbeidsgruppe i FORF til å håndtere situasjonen. I løpet av sommeren formidlet POD til FORF at bruken av SARTopo må opphøre og at de frivillige redningsorganisasjonene i stedet bør ta i bruk Garmin Basecamp. For å forenkle situasjonen for de frivillige noe, tilbyr politiet at de frivillige får tilgang til deres kartverk. Arbeidsgruppa i FORF la frem flere alternative forslag for POD, som alle ble avvist.

Hva gjør FORF og de frivillige redningsorganisasjonene?

Alle organisasjonene som bruker eller har brukt SARTopo må varsle Datatilsynet om at det muligens er skjedd personvernbrudd. Alle organisasjonene i FORF er enige om å sende inn et likelydende varsel til Datatilsynet. I varselet må man beskrive hvilke tiltak man innfører for å redusere risikoen for personvernbrudd.

Følgende tiltak innføres i medlemsorganisasjonene i FORF:

-De enkelte organisasjonene sender hvert sitt (likelydende) varsel til Datatilsynet.

-FORF ønsker – så langt det er mulig – å legge til rette for fortsatt bruk av SARTopo inntil nytt aksjonstøttesystem er rullet ut. FORF melder inn risikoreduserende tiltak, som skal utføres for å bedre personvernet best mulig, til Datatilsynet.

-FORF overtar kundeforholdet hos CalTopo fra Norsk Folkehjelp, som har administrert dette frem til i dag.

-SARTopo skal fremover settes opp på nytt med de strengeste personverninnstillinger og suppleres med en veileder for operasjonell bruk av SARTopo. Dette vil bl.a. innebære at det ikke blir mulig å legge inn noen personopplysninger i SARTopo, heller ikke i chatten.

Kan man bruke SARTopo fremover?

For de  som allerede bruker SARTopo er målet at bruken skal bli personvernmessig mindre problematisk med tiltakene som nå iverksettes. Når nytt felles aksjonsstøtteverktøy er på plass, vil naturlig all bruk av SARTopo opphøre.