4img_3623.
På bilde fra venstre Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Totalberedkommisjonens leder Harald Sunde, DSB direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther.

Vinner av Samfunnssikkerhetsprisen!

Samfunnssikkerhetsprisen deles ut årlig til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører. Prisen ble delt ut første gang i 2012.

Samfunnssikkerhetsprisen 2023 går til Totalberedskapskommisjonen for å ha levert en rapport som gir et godt grunnlag for å ruste Norge i møtet med en usikker fremtid.

– Totalberedskapskommisjonen har levert en svært grundig gjennomgang av dagens status for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. De har også gitt anbefalinger for hvordan arbeidet med dette området bør innrettes for å gi mest effekt, sier juryleder og DSBs direktør, Elisabeth Aarsæther.

Kommisjonen, som ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde, leverte sin rapport, «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid», 5. juni 2023 til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Ved å legge til rette for å lytte, diskutere og tenke høyt, har prisvinneren engasjert bredt. I en tid med sikkerhetspolitisk uro og store klimaendringer er det svært viktig å engasjere hele nasjonen i diskusjoner om forebygging, beredskap og krisehåndtering. Sammen med Forsvarskommisjonens rapport gir totalberedskapskommisjonens arbeid et solid fundament for diskusjoner og beslutninger, sier Aarsæther.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overrakte prisen, på vegne av juryen, til Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen.

– Jeg er veldig takknemlig for det grundige arbeidet Totalberedskapskommisjonen og leder Harald Sunde har utført. Deres arbeid vil være definerende for det norske samfunnet de neste tiårene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

Juryens begrunnelse for årets vinner av Samfunnssikkerhetsprisen

Det er nødvendig å engasjere nasjonen bredt i engasjement om forebygging, beredskap og krisehåndtering. Dette er særlig viktig i en tid med både sikkerhetspolitisk uro og store klimaendringer.

Vinneren av Samfunnssikkerhetsprisen 2023 har engasjert på en utmerket måte. Vinneren har snudd hver stein for å stille en beredskapsdiagnose for Norge, og har levert en svært grundig og helhetlig gjennomgang av samfunnssikkerhet og beredskap i vårt land.

Vinneren har lagt ned et imponerende arbeid – og det på kort tid – for å kunne anbefale hvordan Norge kan få mest og best samfunnssikkerhet og beredskap ut av hver krone vi bruker. Arbeidet har involvert en rekke interessegrupper, enkeltpersoner og myndigheter. Ved å legge til rette for å lytte, diskutere og tenke høyt, har vinneren engasjert bredt.

Årets vinner har uredd gått inn i vanskelige problemstillinger og satt lyset på konkrete utfordringer med stor betydning for befolkningen. Slik har vinneren maktet å gi en troverdig status for samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge. Det har gitt både fagmyndigheter og landets politiske ledelse et unikt verktøy til å ruste Norge for en usikker fremtid.

Hvorfor er rapporten til Totalberedskapskommisjonen viktig for FORF?

Kommisjonens anbefaling er svært tydelig på at frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner må prioriteres. Hvis kommisjonens anbefalinger følges opp, vil FORFs medlemsorganisasjoner være mye bedre rustet for å opprettholde dagens beredskap og videreutvikle den frivillige redningstjenesten. Oppsummert vil det gi våre medlemsorganisasjoner mulighet til å fortsette sitt viktige samfunnsoppdrag for god og forsvarlig redningstjeneste også i møte med fremtidens utfordringer.

Kommisjonen påpeker også det faktum at regjeringen i 2018 gav Nasjonalt Redningsfaglig Råd i oppdrag å utarbeide en rapport om de frivillige rednings – og beredskapsorganisasjonene sin rolle i dagens samfunn, på bakgrunn av Stortingsmelding 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn og regjeringens ønske om å styrke de frivillige redningsressursene. Rapporten hadde som formål å beskrive de utfordringene FORFs medlemsorganisasjoner og de frivillige redningsmannskapene sto ovenfor, samt beskrive hvilke tiltak som burde iverksettes for å bevare, styrke og videreutvikle en fortsatt sterk frivillhet i beredskap og redningstjeneste i fremtiden. Denne rapporten har i liten grad blitt fulgt opp av det offentlige. Totalberedskapskommisjonens rapport understreker at utfordringsbildet og tiltakene fortsatt er svært relevante for dagens, og ikke minst fremtidens, utfordringer både for den enkelte frivillige og for FORFs medlemsorganisasjoner. Tiltakene som er anbefalt i rapporten understøttes i kommisjonens utredning og anbefalinger. 

FORF gratulerer årets vinner av Samfunnssikkerhetsprisen!

Tidligere vinnere av Samfunnssikkerhetsprisen:

 • 2022: NRK Supernytt
 • 2021: Gjensidigestiftelsen
 • 2020: Norske Kvinners Sanitetsforening
 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

 

Juryen består av

 • Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og juryleder
 • Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivet sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Bente Asphaug, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
 • Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland, Statsforvalteren Nordland