grotte-redning-i

"What if II" rapporten

Rapport: De frivillige rednings- og beredskaps organisasjonenes rolle i dagens samfunn. Utfordringer og tiltak for en styrket redningstjeneste

"Hver dag er det vanlige folk som utfører livreddende førstehjelp og som redder folk til sjøs, på land og i fjellet. Når det gjelder søk etter savnet person, redning av personer fra terrenget og innsats i snøskred, er frivillige den primære ressursen samfunnet vårt kan spille på". 

På bakgrunn av St. Meld. 10 (2016 – 2017) Risiko i et trygt samfunn og regjeringens ønske om å styrke de frivillige ressursene i redningstjenesten, fikk Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR), sommeren 2018, i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å utrede de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn.

På anmodning fra NRR, har Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige forum (FORF) ledet dette arbeidet. Det har vært en bredt sammensatt arbeidesgruppe, bestående bl.a medlemmer fra NRR og FORF. Redningstjenesten er i en brytningstid og rapporten synliggjør hvilke utfordringer de frivillige og tjenesten står ovenfor, og gir departementet konkrete råd om hvilke tiltak som må til for ta vare på og utvikle den frivillige redningstjensten spesielt.

Rapporten kan lastes ned her.

What IF II rapporten

Tittel
Last ned