Go to Top

Om FORF

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.

FORF har som formål:

 • Å være et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjenesten.
 • Å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse.
 • Arbeide for utvikling av standarder for taktisk, praktisk og tekniske metoder til bruk for medlemsorganisasjonenes arbeid, innen redningstjenesten der dette er naturlig.
 • Arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige myndigheter.
 • Arbeide for utarbeidelse av felles faglitteratur der det er naturlig og mulig.
 • Arbeide for aktivt å synliggjøre behovet for de frivillige organisasjonene særlig overfor politiske myndigheter.
 • Arbeide aktivt for å skaffe nødvendig offentlig økonomisk støtte til medlemsorganisasjonene.

FORF representerer de syv store frivillige organisasjonene i redningstjenesten. Disse organisasjonene er:
 • NAKs Flytjeneste
 • Norske redningshunder
 • Norsk Folkehjelp Sanitet
 • Norsk Grotteforbund
 • Norsk Radio Relæ Liga
 • Speidernes Beredskapsgruppe
 • Røde Kors Hjelpekorps

Les mer om disse under ”medlemsorganisasjoner”