Go to Top

Om LRS representanten

De lokale redningssentraler (LRS) er etablert ved landets politidistrikter og sysselmannen på Svalbard. LRS har et sentralt ansvar i forbindelse med håndtering av ulike typer redningshendelser. De lokale redningssentralene består av en kollektiv redningsledelse med representanter fra aktuelle lokale institusjoner, som varierer etter geografisk lokalisering.

Siden 2003 har de frivillige organisasjonene som er en del av redningstjenesten, vært representert ved LRS i samtlige politidistrikt samt hos sysselmannen på Svalbard.

Representantene kommer fra en av organisasjonene tilknyttet Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), og representerer alle de frivillige organisasjonene tilknyttet FORF med ressurser i politidistriktet. Sekretariatet i FORF har hatt en overordnet oppfølgning av representantene og styret i FORF vedtok i 2009 en instruks for frivilliges representant i LRS .

På disse sidene finner du nyttig informasjon for frivilliges representant til lokal redningssentral (LRS), samt oversikt over de som er registrert som representanter og hvem som er representert i de lokale kontaktutvalgene

Sjekk også Dokumenter hvor du finner dokumenter som kan være nyttig i arbeidet som frivilliges representant til lokal redningssentral.