Go to Top

IKAR ettermøte 2012


Invitasjon til IKAR ettermøte 2012. Det har de siste år vært ytret ønske om å utvide IKAR ettermøte til 2 dager. Dette vil derfor gjennomføres som et forsøksprosjekt i år.

Skrevet av: Martin Alex Nielsen

Tid: Torsdag 15. og fredag 16. november 2012.
Møtet starter kl. 13.00 torsdag med registrering åpen fra kl. 12.30.
Møtet avsluttes fredag ca kl. 16.00.

Sted: Norges Røde Kors’ konferansesenter, Hausmannsgt. 7, Oslo
Hensikten med møtet er å dele erfaringer fra IKARs (Den Internasjonale Fjellredningskommisjonens) delegatforsamling som i år arrangeres i Krynica i Polen 2.-7. oktober.
Det vil også bli satt av tid til å høre nytt fra aktører innen den norske fjellredningstjenesten samt diskutere aktuelle redningsfaglige temaer.
Om du ønsker å melde inn innlegg til dette, gjøres det i påmeldingsskjemaet. Oppgi tema og varighet (maks 15. min).

Måltider: Det serveres kun frukt og kaffe på torsdag. Enkel lunsj serveres på fredag.

Om du ønsker å delta, meld deg på via denne link https://limesurvey.alreadyon.com/limesurvey/index.php?sid=51464&lang=nb

Programmet blir lagt ut her på siden når det er klart.

Frist for registrering av innlegg er senest 15. oktober 2012.
Frist for generell påmelding er 25. oktober 2012.

Konferanseavgift: kr. 400.- (inkludere enkel lunsj fredag). Fakturaadresse registreres i påmeldingsskjemaet.
Muligheter for felles middag torsdag undersøkes.

NB! Flott om du informerer om ettermøtet til aktuelle deltakere innen din organisasjon/etat/nærmiljø.

For mer informasjon ta kontakt med Heidi Vigerust i Røde Kors:
[email protected] eller 22054105