Go to Top

Deltakelse i frivillig redningstjeneste


Justis- og beredskapsministeren anmoder arbeidsgivere om å gi medarbeidere fri til redningsoppdrag.

Grete Faremo anmoder i brev til arbeidsgivere om at arbeidsgivere stiller seg imøtekommende overfor medarbeidere som er tilsluttet frivillige redningsorganisasjoner som blir kalt ut til deltakelse i en redningsaksjon.