Go to Top

Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder


Miljøverndepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har samarbeidet om utarbeidelsen av nye retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og vernede området. Retningslinjeneerstatter tidligere retningslinjer i brev av 1. mars 1999 fra Direktoratet for naturforvaltning. De nye retningslinjene av 31. januar 2013.

Se rundskriv fra Miljøverndepartementet:

 

  Tittel Lagt inn
Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder 05.02.2013 19:26:31 

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.