Go to Top

Jobber for felles planverk!


Koordinering av en leteaksjon

Arbeidsgruppe nedsatt for å lage felles retningslinjer for søk etter savnet person.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd startet i mars, 2012 med å nedsette en arbeidsgruppe som skulle danne ett felles metodesett som skal kunne brukes av alle redningsaktørene som deltar på søk etter savnet person på land.
Det overordnede målet er en felles og enkel organisering av søksaksjoner i Norge som gir mer effektiv innsats.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FORF, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, 330 Skvadron, Hovedredningssentralen og politiet. Disse har i løpet av våren og sommeren utarbeidet retningslinje for søk etter savnet person.
Arbeidsgruppen samles på Politihøgskolen i Stavern i uke 36 for å ferdigstille utkastet. I etterkant vil retningslinjene bli sendt ut på høring til alle aktuelle organisasjoner gjennom Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Her er målet at alle redningsaktørene skal kunne samle seg bak et planverk der alle er enige om «best practice»
De første retningslinjene som ble godkjent gjennom NRR var «Retningslinjer for redningsoppdrag i snøskred» Disse er nå kjent og implementert i de aktuelle organisasjoner.
FORF håper nå at de nye retningslinjene for søk etter savnet skal kunne bli implementert på samme måte.

Retningslinjene vil bli offentliggjort på www.forf.no