Go to Top

Barents rescue 2013


Et stort og ødeleggende skred i Lyngen i Troms er utgangspunktet for scenarioet, når DSB inviterer til øvelse Barents Rescue 2013.

Redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og naturligvis Norge delta. Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen går på rundgang mellom de fire landene. Øvelsen involverer organisasjoner og etater som vil bli involvert i kriseledelse og innsats ved større redningsoperasjoner i Barentsregionen. Viktige øvingsmomenter er kommunikasjon og samarbeid mellom nasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser. I 2013 er det Norges tur til å arrangere øvelsen, som vil gå av stabelen i perioden 17. til 19. september. DSB arrangerte en «Concept Development Conference» (CDC) på Gardermoen i april i år, hvor rammene for øvelsen ble lagt, øvingsmål og momenter diskutert, og generelle forutsetninger kommunisert til de andre deltakerlandene. Det var stor enighet om at skredet i Lyngen var et relevant og godt scenario, som vil sette alle involverte på prøve. De frivillige organisasjonene i området skal spilles inn i øvelsen sammen med mange andre redningsaktører.