Go to Top

Ny instruks for redningstjenesten


Hovedtema for siste møte i Norsk Redningsfaglig Råd var ny instruks for redningstjeneste. Pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet ble offentliggjort fredag 13 sept.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd, som FORF både er deltaker og har sekretariatsfunksjon for, hadde 17.september møte i Tromsø. Dette i forbindelse med at redningsaktører fra hele Norge og fra samarbeidsland, i disse dager befinner seg i Tromsø for å delta på Barents Rescue 2013.
Representanter fra departementet informerte rådet om instruksen under møtet. Instruksen kan du lese under. Det er ikke bestemt når denne skal tre i kraft!

 

  Tittel Lagt inn
Kongelig resolusjon: Instruks for redningstjenesten 24.09.2013 09:20:00