Go to Top

Ønskjer tettare band til politiet


Foto: NRK

Politiet og frivillige redningsarbeidarar samarbeider i dag godt når det skjer ulukker. Men bandet mellom dei kan med fordel bli endå tettare.

Politiinspektør Stig Inge Hauge i Sogn og Fjordane politidistrikt kunne ikkje tenkje seg å reise på redningsoppdrag utan dei frivillige med på laget.
– Dei frivillige er heilt avgjerande for at redningsteneste i Norge skal fungere, og det gjeld også i vårt fylke, seier Hauge til NRK.no.
Så tett er samarbeidet blitt i fylket at ein representant frå dei frivillige redningsorganisasjonane no også er med i redningsleiinga.
For politiet treng all den kompetansen og erfaringa som dei frivillige har.

– Vi brukar dei frivillige heile tida. For kva gong vi har ein redningsaksjon, søk eller redning, så er dei med, seier Hauge.