Go to Top

Besøk av justisminsteren


Fra venstre: Susann Bengtson (NRH), Tor- Andrè Skjellbaken (RKH), Vegard Standahl Olsen (NFS) og Justisminister Anders Anundsen.

FORF i Troms fikk i går besøk av Justisminister Anders Anundsen som fikk høre om snøskred og snøskredberedskap i Troms.

Han fikk lære hvordan vi er organisert for å møte utfordringene vi møter i snøskred. Fra venstre: Susann Bengtson (NRH), Tor- Andrè Skjellbaken (RKH), Vegard Standahl Olsen (NFS) og Justisminister Anders Anundsen.

Snøskredberedskap er, og må være organisert med stort samarbeid mellom frivillige organisasjoner, helsevesenet og politi.
Nøkkelen for god beredskap ligger i samtrening, tidlig varsling og tett samarbeid på skadestedet.