Go to Top

Hva er redningstjenesten verdt for deg?


12.000 frivillige fra blant annet Røde Kors, Redningsselskapet, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp står klare til å redde deg på fjellet, i skogen og på vannet. Staten støtter norsk redningstjeneste med 19 millioner. Vi mener det er verdt 65 millioner. Hva er ‪#‎redningstjenesten‬ verdt for deg? (Pressemelding)

Lokale, frivillige mannskaper er ryggraden i redningstjenesten i Norge, men betaler for store deler av kurs og utstyr selv.

Nå ber redningstjenesten om at statlige tilskudd økes.

Når påsken står for døren står frivillige klare til å rykke ut når som helst på døgnet hvis noen skulle gå seg bort, havne i et snøskred eller komme ut for en ulykke på vannet.

Trine Skei Grande (V) utfordrer i dag statsministeren til debatt om temaet under en interpellasjon på Stortinget.

Redningsselskapet, Norges Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp er klare på hva de ønsker fra regjeringen. De står samlet bak et felles krav.

– For å ha den nødvendige kompetansen må de frivillige ha kurs, øvelser og godt utstyr. Mye av dette betaler de frivillige selv for i dag. Nå må staten ta en større del av regningen, sier Jon Halvorsen, enhetsleder førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Bente Asphaug, leder for frivillighetsavdelingen i Redningsselskapet, poengterer at mens det legges betydelige ressurser i å utvikle den sentrale beredskapen, har støtten til den lokale, frivillige redningstjenesten stått nærmest stille i flere år. Samtidig øker kravene til kompetanse og profesjonalitet hos frivillige redningsmannskaper. Det er de frivillige mannskapene som er ryggraden i norsk redningstjeneste. De går i beredskap døgnet rundt og rykker ut når noen trenger hjelp, enten det er noen som har skadet seg i fjellet eller en dement som ikke finner veien hjem.

– De frivillige kjenner lokale forhold og kan raskt komme til, forteller Jim Olav Hansen, daglig leder i Norske Redningshunder.

NOU 2013:05, «Når det virkelig gjelder», så på statlige forsterkningsressurser. Utredningen hadde anbefalinger for Sivilforsvaret, politireserven og Heimevernet, og oppfordret i tillegg et eget utvalg til å se på forholdene til frivillig redningstjeneste.

– På lang sikt håper vi regjeringen ser verdien av norsk redningstjeneste og øker støtten fra dagens 19 millioner til 65 millioner, som vi mener er nødvendig for å holde ved like en frivillig beredskap. På kort sikt håper vi de nedsetter et utvalg for å se på forholdene, sier Ole Gladsø, leder landsrådet Røde Kors Hjelpekorps.

av Stig Mebust, Norske Redningshunder.