Go to Top

LRS-seminar for Nord-Norge 2014


8.- 9. mai, Radisson Blu Hotell, Tromsø: FORF ønsker å invitere til LRS seminar for redningsaktører i Nord-Norge.

Tema for samlingen:

Erfaringsdeling fra hendelser og øvelse. Samhandling i redningsaksjon. Bruk av frivillige ressurser i nord. Nytt nødnett. Innlegg fra de profesjonelle aktørene, Hovedredningssentralen og de frivillige.
 
 

Målgruppen for samlingen:

FORF representanter, Hovedredningssentralen, ledere i FORF organisasjonene i de aktuelle distriktene og politiet. Andre samhandlingspartnere er også velkommen til å delta.
 
 
Konferansen starter torsdag 8. mai klokken 12.00 på Radisson Blu i Tromsø og avsluttes klokken 16 fredag, 9. mai.
Påmeldingsfrist 1. mai!
 

 

  Tittel Lagt inn
Invitasjon 11.04.2014 07:03:04