Go to Top

Velkommen til Redningskonferanse


Redningskonferansen arrangeres av Politihøgskolen, Norges brannskole, Brannmannen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sivilforsvaret, FORF, NAKOS og Ambulanseforum.

Redningskonferansen vil foregå på the Qube,  Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen den 29. september. Det er en dagkonferanse hvor temaet er samvirke. På kvelden blir det minglemiddag og blålysfest.

Årets temaer: Skadestedstaktikk, PLIVO – ny veileder om pågående livstruende vold, innsatsledelse, samvirkefag, mental forberedelse – operativ psykologi, forventninger til blålysetatene og to perspektiver på hvordan det står til med norsk beredskap.

De frivillige redningsaktørene er også velkommen!

For påmelding se: http://www.ambulanseforum.no/redningskonferansen-2014-2/