Go to Top

Familien fyller 20 år


Dagens leder i FORF, Odd Kulø, var med å starte FORF i 1994. Her sammen med Per Flekstad fra Norsk Folkehjelp under stiftelsesmøtet på Merket i Valdres. (foto Espen Brekke)

15. og 16. november var det duket for det 20. FORF seminaret. I år med rekord mange deltakere. Her ble aktører fra alle deler av den norske redningstjenesten fra hele landet samlet.

Det var over 200 personer som var samlet på Gardermoen denne helgen. Politimester Hans Vik som er leder for Hovedredningssentralen Sør Norge hadde første innlegg og fortalte at han har vanskelig for å tenke seg noe finere å bruke fritiden sin til, enn som frivillig i den norske redningstjenesten. 
 
Programmet for helgen var variert med fokus på å levere en enda bedre redningstjeneste. Redde enda flere! 
330 Skvadronen holdt innlegg om erfaringer med bruk av "sykkelhjul modellen".
Det ble tatt opp aksjoner der savnet person kanskje burde vært funnet tidligere, med læringspunkter som gjerne går igjen.
Vi fikk høre rørende og sterke historier fra brann-infernoet i Lærdal. Her også spilte de frivilliges deltakelse en avgjørende rolle.  
 
FORF feirer 20 år som paraply for den frivillige redningsfamilien. Dette ble selvfølgelig markert under seminaret. Med taler fra blant annet leder Odd Kulø og Ole Hafnor fra Justis- og beredskapsdepartementet. Disse to har fulgt den frivillige delen av rednings-Norge siden FORF ble opprettet.
 
Det var i 1994 at aktører fra Norske Redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Politimesterene fra HRSene samlet seg på Merket med ideen om at de frivillige ville stå sterkere samlet enn hver for seg. I dag, 20 år etter er nok de fleste enige i at en sterk paraply har vært viktig i mange saker. FORF er pådriver som samhandling mellom organisasjonene og har tett kontakt med alle relevante myndigheter. 
FORF har arbeidet for å få gode rammevilkår for redningsorganisasjonene. Det har visst seg at i stede for å "krangle om stykkene i en liten kake, har det vært bedre å stå samlet for en større kake"
I følge FORF er det enda et stykke igjen før bevilgningene er der det behøves, men med en økt fokus på beredskap i samfunnet håpes at de frivillige også får til rettelagt slik at de best mulig kan drive den frivillige innsatsen også i årene fremover.
 
Kvalitet på tjenestene de frivillige leverer øker. Medlemsorganisasjonene og FORF har bidratt til økt redningsfaglig kompetanse i den norske redningstjenesten.
Et  godt eksempel på at FORF er med på å stimulere et godt samarbeid mellom aktørene var lansering av Retningslinjer for søke etter savnet person. Et felles planverk for alle aktørene. Retningslinjene har blitt svært gått mottatt etter lanseringen.
 
FORF seminaret ble avsluttet med et fengende foredrag av Mads Gilbert som fortalte om hypotermi og om ledelse i aksjoner.
 
FORF takket alle som kom på seminaret og håper å kunne være en god aktør for de frivillige også de neste 20 årene!
 
 
 
 
Tekst Hilde Brandshaug Vikås