Go to Top

Nyheter


Det er ikke tilfeldig at det går bra

Hilde Brandshaug Vikås, LRS representant og frivillig i Røde Kors Hjelpekorps, var en av de mange som deltok under aksjonen på Hustavika. Da Hilde sto på mottakssenteret den dagen og så på alle de frivillige som stilt opp, kjente hun på den sterke følelsen av stolthet over hva de frivillige i redningstjenesten faktisk representerer. Det er nemlig ikke tilfeldig at alle de frivillige stillte opp og bidro. Dette er engasjerte og faglig sterke frivillige som øver og trener for å gjøre seg gode for redningstjenesten.

Les mer

Brev til arbeidsgivere

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde anmoder i et brev rettet til arbeidsgiverne at de skal være imøtekommende ovenfor medarbeidere som er tilsluttet frivillige redningsorganisasjoner.

Les mer

Redningskonferansen 2015

Redningskonferansen & AmbulanseForum 2015 går av stabelen den 21. – 23. september i uke 39. Første dag blir det Redningskonferansen med tema: Samvirke i praksis. De to påfølgende dagene arrangeres Ambulanseforum.

Les mer

Ruster seg for uvær

Landsmøtet til Røde Kors har i helgen gitt en marsjordre til egne frivillige om å søke dialog og samarbeidsavtaler om lokalberedskap med kommune- Norge. Skrevet av: Arild Blomkvist, 05.10.2014

Les mer

Program for FORF-seminaret

Program og innhold er nå klart for FORF seminaret 2014! Vi kan blant annet nevne Historier og lærepunkter fra store og små hendelser, pasientbehandling og hypotermi, retningslinjer for søk, og 330 skvadronen kommer for å snakke om erfaringer med bruk av sykkelhjulmodulen. Vi kommer, Mads Gilbert kommer, kommer du?

Les mer

NARG utmeldt av FORF

Norske Alpine Redningsgrupper (NARG) er ikke lenger en del av FORF. FORF har mottatt utmelding fra NARG etter deres årsmøte 2014. NARG begrunner utmeldingen med at de ikke er enige i FORF sine nye vedtekter. De nye vedtektene innebærer at alle FORF organisasjonene som finnes i et politidistrikt skal samles to ganger i året til et felles møte sammen med de frivilliges representant til LRS. NARG skriver i sin begrunnelse at de ikke ønsker å bruke tid på slike møter og melder seg derfor ut av FORF. FORF-styret beklager utmeldelsen

Les mer

Hva er redningstjenesten verdt for deg?

12.000 frivillige fra blant annet Røde Kors, Redningsselskapet, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp står klare til å redde deg på fjellet, i skogen og på vannet. Staten støtter norsk redningstjeneste med 19 millioner. Vi mener det er verdt 65 millioner. Hva er ‪#‎redningstjenesten‬ verdt for deg? (Pressemelding)

Les mer

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum fyller 20 år!

I 2014 er det 20 år siden paraplyorganisasjonen FORF, ble oppstartet. Mye har skjedd siden den gang og vi kan se tilbake på mange år med godt arbeid for de frivillige i redningstjenesten. FORF har jobbet for at de ni medlemsorganisasjonene skal arbeide godt sammen. Vi ser at rundt om i landet arbeider de frivillige på tvers av organisasjonene og redder menneskeliv sammen.

Les mer

Fjellskikkprisen 2013

"Fjellskikkprisen" er Røde Kors sin pris som tildeles personer, grupper eller organisasjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør innen friluftsliv, gjort mye for sikkerhet eller naturlig ferdsel i fjellet.

Les mer

Fem millioner mer til redning

Tirsdag kom nyheten om at regjeringen styrker det frivillige redningsarbeidet med 5 millioner ekstra i 2012. - Denne økningen betyr uendelig mye. De som blir savnet vil få direkte utbytte av dette, sier Jim Olav Hansen, daglig leder i Norske Redningshunder

Les mer

Frivillige bistod

I forbindelse med terrorangrepet i Oslo og massakren på Utøya 22. juli bistod flere av de frivillige rednings-organisasjonene med ressurser. Både Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp deltok i redningsarbeidet.

Les mer

Sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd

Justisdepartementet har utpekt FORF som sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd. I brev til FORF av 26.03.2010 utpeker justisdepartementet FORF som sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd. Sekretariatet skal ivareta oppfølging av rådets initiativ og gjøremål, herunder opprettelse av arbeidsgrupepr, utredninger, forslag m.m. Det er fremdeles ikke avklart hvem som skal ivareta sekretariatet hos FORF. Styret i FORF vil sette dette på dagsorden i førstkommende styremøte.

Les mer

Årsmøte i FORF

FORF gjennomfører sitt årsmøte 19. mars, hos Norges Røde Kors. Årsmøte for Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum avholdes fredag 19. mars klokken 17.00. Årsmøte finner sted hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Les mer

Presentasjoner lagt ut

En rekke av presentasjonene fra årets FORF seminar er nå lagt ut på hjemmesidene. Du finner blant annet foredraget fra 330 skvadronen, skredulykken i Tromsø, Nasjonal standard for førsteinnsats i skredulykker og om ressurs styrings gruppe fra Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt. Presentasjonene finner du under Om FORF/Last ned/FORF seminar.

Les mer

FORF seminaret 2009

- Et variert og godt program dannet rammen for FORF sitt årlige seminar, vi forsøkte å kombinere både eksterne innspill og debatt mellom organisasjonene på årets seminar, forteller sekretær for FORF Erlend Aarsæther.

Les mer

FORF er 15 år

Under årets FORF seminar ble det markert at organisasjonen fyller 15 år. Leder Odd Kulø summerte opp erfaringer fra arbeid for alle organisasjonene i den frivillige redningstjenesten. – Vi opplever at det er behov for oss og at myndighetene er lydhør for våre behov, fortalte han.

Les mer