Go to Top

Redningskonferansen 2010


Justisdepartementet og hovedrednings-sentralen inviterer til konferanse 1.-2. juni i Stavanger.

En møteplass for alle i den norske redningstjenesten
Redningskonferansen skal være en felles møteplass for alle etater, organisasjoner og
private organisasjoner som deltar i den norske redningstjenesten. Konferansen skal
formidle informasjon, skape debatt, utveksle erfaringer og skape kontakt mellom de forskjellige
aktørene.

I 2010 er det 40 år siden opprettelsen av den ”moderne” redningstjenesten i Norge ved
at man fikk Hovedredningssentralene på Sola og i Bodø og en organisasjonsplan for
redningstjenesten i Norge.

Det er derfor en unik mulighet til å markere at den norske offentlige redningstjenesten
er 40 år - ved å se seg tilbake, se inn i fremtiden og skape en felles møteplass for informasjonsutveksling,
debatt, erfaringer og kontakt.

I forbindelse med Redningskonferansen 2010 blir det med en jubileumsmiddag på tirsdag
1. juni for å markere at det er 40 år siden den norske redningstjenesten ble etablert.

For mer informasjon og påmelding se www.redningskonferansen.no