Go to Top

Årsmøte i FORF


FORF gjennomfører sitt årsmøte 19. mars, hos Norges Røde Kors. Årsmøte for Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum avholdes fredag 19. mars klokken 17.00. Årsmøte finner sted hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7 i Oslo.