Go to Top

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp er en landsdekkende frivillig redningsorganisasjon. Organisasjonen har 60 redningsgrupper, fordelt på seks regioner. Totalt har organisasjonen 2000 mannskaper i beredskap for samfunnet.

Kunnskap om lokale forhold som ressurser, miljø og mennesker er en forutsetning når vi:

 • Utøver redningsinnsats
 • Lærer befolkningen førstehjelp
 • Er til stede med førstehjelpsberedskap
 • Skaper trygge møteplasser for ungdom
 • Forebygger skader og ulykker

Våre kjerneoppgaver

 • Redningstjeneste
 • Beredskap og opplæring innen førstehjelp
 • Ulykkesforebyggende arbeid innen vann- og fjellvett

Ressurser i redningstjenesten

Norsk Folkehjelp har beredskap for et bredt spekter av hendelser. Blant annet:
 • Søk etter savnet person
 • Snøskredulykker
 • Pasientoppdrag utenfor vei
 • Katastrofe/større hendelser
Redningsgruppene har materiell som biler, snøscootere, ATV, ambulanser, båter og utstyr for å håndtere søk og redning av syke og tilskadekomne.
 

Utdanning

Norsk Folkehjelp har et omfattende og kvalitetssikret utdanningsprogram. Vi utdanner våre mannskaper og instruktører på flere nivåer innenfor følgende områder
 • Førstehjelp og akuttmedisin
 • Søksoppdrag sommer og vinter
 • Redning og evakuering
 • Snøskredinnsats
 • Operativ ledelse
Alle mannskaper i beredskap for redningstjenesten må være fylt 18 år og ha gjennomført nødvendig utdanning.
For mer informasjon: www.folkehjelp.no/sanitet


 

  Tittel Lagt inn
FORF ressursark Norsk Folkehjelp Sanitet 2017 18.06.2017 16:43:05