Go to Top

Norsk Radio Relæ Liga

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge. Organisasjonen er landsdekkende med ca 41 lokale grupper. Det finnes ca 5000 lisensierte radioamatører i Norge.

Under NRRL har vi Sambandstjenesten. Den skal primært bistå ansvarlige myndigheter og de øvrige aktørene i den frivillige redningstjenesten med sambandstekniske løsninger og sambandsteknisk veiledning. Vi har godt trente sambandsoperatører og utstyr som kan bidra ved øvelser, hjelpeaksjoner, nød og katastrofer.

Vårt Formål i forbindelse med katastrofer, søk og redning

  • Å tilby radiokommunikasjon til ansvarlige myndigheter
  • Å tilby sambandsteknisk kompetanse og samhandlingsressurser
  • Å tilby vårt sporingssystem for tracking av mannskaper, biler og fartøy
  • Å være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål

Les mer på: www.nrrl.no

 

  Tittel Lagt inn
FORF ressursark NRRL 2017 28.08.2018 11:25:12