Go to Top

Opplæring

De frivillige organisasjonene i redningstjenesten driver opplæring på en lang rekke områder. Det er krav om at alle som står i beredskap skal ha gjennomgått relevant utdanning, og mannskapene bruker også mye tid på øvelser og trening for å holde ferdighetene ved like.

Det finnes opplæring på blant annet følgende områder:

  • Maritim opplæring på en rekke områder
  • Akuttmedisinsk opplæring på mange nivåer
  • Utdanning av hunderessurser på flere områder
  • Utdanning av egne operative ledere
  • Utdanning av instruktører innenfor flere fagområder
  • Fagkurs innen en rekke områder (snøskred, ulike kjøretøy, spesielle former for beredskap)
  • Utdanning innen søk og redning barmark og snødekt mark med ulike metoder
  • Utdanning innen alpin fjellredning og grotteredning
  • Utstrakt øvelsesaktivitet og egentrening for å vedlikeholde kompetansen